FROM OUR MEMBERS: TRACTR IS NOW SPACENT!

Our dear TRACTR has changed the name and is called Spacent now, but their dedication to solving problems of inefficient use is as strong as ever.

Spacent has launched a multi-location workspace network service, which enables companies to offer their employees a dynamic and flexible workplace network. This gives employees the opportunity to work exactly where it is best done at any given time. Spacent’s customers include several international companies that are considering new options for office space and vacant space. The company is growing in the European, North American and Asian markets..

Read more about Spacent in their press-release (in Finnish)

Toimistotyöskentelyllä ja toimitiloilla akuutti tarve muuttua

75 % työntekijöistä haluaa tehdä töitä muualtakin kuin toimistolta käsin (tutkimus) – toimitilojen on muututtava vastaamaan työntekijöiden tarvetta. 

Covid19-pandemian synnyttämä etätyöaalto on saanut yritykset pohtimaan toimistotilojen tarvetta ja etätöiden jäädessä osaksi myös pandemian jälkeistä työntekoa, jää yritysten toimistotiloja tyhjäkäynnille kaupunkien parhaille paikoille. Rakennukset kuluttavat yli neljänneksen kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta ja ne aiheuttavat yli 30 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, joten tilojen tyhjillään pitäminen ei ole järkevää. Olemassa olevien rakennusten tyhjäkäynti on ympäristölle kestämätöntä ja toimistotiloja täytyy saada uudenlaiseen käyttöön.

Lisäksi jatkuvasti muuttuvat työskentelytavat ja tiimityöskentelyn merkitys korostuvat entisestään työnteon digitoituessa, ihmisten tehdessä vapaammin työtä myös muualla kuin yrityksen konttorilla ja yritysten kansainvälistyessä. Työtapojen ja tilojen tarpeen muuttuessa toimistotilojen on uudistuttava.

Muuttuvien työtapojen ja toimistojen vajaakäytön lisäksi yleinen epävarmuus haastaa tällä hetkellä yrityksiä: kuinka maailman talous tulee kehittymään? Kuinka työpaikoille ja henkilöstömäärälle käy? Tuleeko etätyöstä normaali, vai haluavatko työntekijät palata toimistoille oltuaan kuukausia etänä? Millaiset alueet ovat jatkossa houkuttelevia asuinpaikkoja työntekijöille? Talouden ja työelämän ollessa epävarmalla pohjalla tulisi yritysten tiloja pystyä muuttamaan joustavasti tarpeen mukaan. 

Noin 90 %:lle toimistotyöntekijöistä toimistolla työskentely on tärkeä vaihtoehto pandemia-ajan jälkeenkin (tutkimus), samalla kun 75 % haluaa jatkossa tehdä töitä myös muualta kuin konttorilta. Mitä laajemmin työntekijöille annetaan tilavaihtoehtoja, joista valita heille parhaiten kulloinkin työhön sopiva, sitä paremman työsuhde-edun yritys voi tarjota. Pääkonttorin ja kotona työskentelemisen lisäksi laajan monipaikkaisen työtilaverkoston tarjoaminen työntekijöille parantaa työn tehokkuutta, vähentää työmatkoihin kuluvaa aikaa ja ratkoo tyhjänä olevan toimistotilan ongelmaa. Monipaikkainen työtilaverkosto antaa työntekijälle mahdollisuuden valita työpiste esimerkiksi kodin, lasten päiväkodin tai asiakkaan läheltä.

Monipaikkaisen työympäristön hyviin puoliin kuuluvat yrityksen näkökulmasta sekä kiinteän toimiston vuokra- ja ylläpitokulujen väheneminen sekä uudet jaettujen työtilojen myötä avautuvat yhteistyömahdollisuudet. Työntekijälle joustava sijainti antaa mahdollisuuden tehdä töitä juuri siellä missä kulloinkin on helpointa. Kiinteistön omistajille perinteisen toimistotilan muuttaminen joustavaksi työtilaksi monen yrityksen käyttöön tuo kiinteistölle lisää käyttäjiä ja mahdollisuuden vähentää tyhjänä olevaa tilaa. 

Viime kesänä julkaistun tutkimuksen mukaan yli 70 % kansainvälisesti haastatelluista suurten yritysten kiinteistöjohtajista ilmaisi joustavien toimistotilojen osuuden kasvavan heidän yritystensä käytössä tulevaisuudessa. Perinteisen toimiston rinnalle nousevat monipaikkaiset työympäristöt ovat ilmiönä maailmanlaajuisesti suuresti esillä, ja ilmiöllä on vaikutus sekä työntekijöiden arkeen kuin maailman yhden suurimman päästölähteen, kiinteistöjen, viisaampaan käyttöön.

Suomalainen kiinteistöalan startup-yritys Spacent on julkaissut yliopistotutkimuksen pohjalta monipaikkaisen työtilojen verkostopalvelun, jonka avulla yritykset pystyvät tarjoamaan työntekijöilleen dynaamisen ja joustavan työpaikkaverkoston. Näin työntekijät saavat mahdollisuuden tehdä töitä juuri sieltä, missä se kulloinkin parhaiten onnistuu. Työtilaverkostoa ja tutkimusta on ollut tekemässä myös yrityksen yksi perustajista, Aalto-yliopiston professori Jarmo Suominen. Spacentin asiakkaina on useita kansainvälisiä yrityksiä, jotka pohtivat toimistotiloille ja tyhjänä oleville tiloille uusia vaihtoehtoja. Yhtiö on kasvamassa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoilla. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.